Excel : Cộng những ô cho tới khi gặp ô trống

Excel : Cộng những ô cho tới khi gặp ô trống

07/09/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu và muốn tính tổng ở từng phần trong cột cho tới khi gặp một ô trống .

Xem thêm...

Excel : Thêm thời gian vào trong Comment

Excel : Thêm thời gian vào trong Comment

29/08/2016

Khi bạn chèn thêm bình luận hoặc chúc thích (Comment) trong một ô của Excel thì tên người dùng  sẽ tự động được chèn vào trong đó ở chế độ ngầm định .

Xem thêm...

Excel : Đánh dấu n giá trị cao nhất

Excel : Đánh dấu n giá trị cao nhất

27/08/2016

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu lớn và muốn đánh dấu hiển thị n giá trị cao nhất , cách làm như sau :

Xem thêm...

Excel : Dán tất cả cùng giá trị những ô trong một cột đã được lọc bên cạnh

Excel : Dán tất cả cùng giá trị những ô trong một cột đã được lọc bên cạnh

09/08/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu đã được lọc và muốn dán một giá trị nào đó vào cột bên cạnh tương ứng .

Xem thêm...

Excel : Chèn cùng Comment cho nhiều ô cùng một lúc

Excel : Chèn cùng Comment cho nhiều ô cùng một lúc

05/08/2016

Giả sử bạn muốn chèn một Comment cho nhiều ô cùng một lúc trong Excel cách thức như sau .

Xem thêm...

Excel : Ẩn số 0 ở trục tọa độ

Excel : Ẩn số 0 ở trục tọa độ

04/08/2016

Khi tạo đồ thị trong Excel , trục tọa độ thường bằng đầu bằng con số 0 nhưng đôi khi bạn muốn ẩn số 0 này ở trục tọa độ nhìn cho đẹp mắt .

Xem thêm...

Excel : Xóa tất cả những ô có chứa một nội dung nào đó

Excel : Xóa tất cả những ô có chứa một nội dung nào đó

08/07/2016

Bạn có bảng dữ liệu và muốn xóa tất cả những ô có chứa một nội dung nhất định nào đó .

Xem thêm...

Excel : Đếm ngày cụ thể giữa hai khoảng thời gian

Excel : Đếm ngày cụ thể giữa hai khoảng thời gian

06/07/2016

Giả sử bạn có hai khoảng thời gian và muốn đếm xem giữa hai khoảng thời gian này có bao nhiêu ngày Chủ nhật .

Xem thêm...

Không mở được file do Protect View trong Excel

Không mở được file do Protect View trong Excel

29/06/2016

Từ bản Excel 2010 trở lên có chế độ bảo vệ Protect View khi mở những file được tải về từ trên mạng hoặc bị nghi ngờ có thành phần độc hại .

Xem thêm...

Excel : Kết hợp nhiều cột lại thành một danh sách

Excel : Kết hợp nhiều cột lại thành một danh sách

28/06/2016

Để kết hợp nhiều cột lại với nhau thành một danh sách dài , bạn có thể dùng tính năng Copy/Paste từng cột lại với nhau .

Xem thêm...

Excel : Thêm dấu phảy phía trước con số

Excel : Thêm dấu phảy phía trước con số

24/06/2016

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới và muốn thêm dấu phảy phía trước con số xuất hiện đầu tiên trong ô

Xem thêm...

Excel : Hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Tablet

Excel : Hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Tablet

24/06/2016

Để hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Table của Excel bạn cần làm như sau .

Xem thêm...

Excel : Công thức tính tổng qua nhiều Sheet

Excel : Công thức tính tổng qua nhiều Sheet

22/06/2016

Ví dụ bạn có số liệu qua rất nhiều Sheet và muốn tính tổng của những Sheet này cách thức làm như sau .

Xem thêm...

Excel : Công thức cộng một số lượng hàng nhất định lặp lại

Excel : Công thức cộng một số lượng hàng nhất định lặp lại

22/06/2016

Giả sử có cột dữ liệu như hình dưới .

Xem thêm...

Excel : Pivot Table thay vì dùng SUM lại bị thành COUNT

Excel : Pivot Table thay vì dùng SUM lại bị thành COUNT

13/06/2016

Nếu bạn dùng tính năng Pivot Tablet đối khi gặp rắc rối nhỏ đó là bảng kết quả thay vì dùng hàm tính tổng , SUM , lại chi chuyển thành hàm đếm COUNT .

Xem thêm...