Excel chỉ lấy dữ liệu và loại bỏ công thức

Excel chỉ lấy dữ liệu và loại bỏ công thức

27/02/2015

Trong file dữ liệu Excel nhiều khi bạn chỉ muốn lấy phần dữ liệu và loại bỏ hoàn toàn công thức và điều này cũng thực hiện được một cách đơn giản bằng cách .

Xem thêm...

Hàm tìm kiếm LOOKUP trong Excel

Hàm tìm kiếm LOOKUP trong Excel

14/01/2015

Hàm tìm kiếm Lookup trong Excel cho phép bạn tìm một giá trị trong hàng loạt ô và lấy giá trị tương ứng cùng hàng , trong cột phù hợp .

Xem thêm...

Tách lấy phần Tên và phần Họ và tên đệm thành hai cột khác nhau

Tách lấy phần Tên và phần Họ và tên đệm thành hai cột khác nhau

22/12/2014

Trong Excel giả sử bạn có bảng dữ liệu đã có Họ và tên đệm đầy đủ nhưng vì một lí do nào đó bạn muốn tách Tên thành một cột

Xem thêm...

Tách lấy dữ liệu giữa hai dấu phảy cuối cùng

Tách lấy dữ liệu giữa hai dấu phảy cuối cùng

18/12/2014

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Khóa hình ảnh vào trong ô

Excel : Khóa hình ảnh vào trong ô

09/12/2014

Trong Excel bạn có thể chèn những hình ảnh vào bất kì vị trí nào , sau đó tự động điều chỉnh kích thước để lọt vào trong những ô bạn muốn .

Xem thêm...

Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

Tách phần số nằm bên trái chữ nằm bên phải

25/11/2014

Lần trước chúng tôi có giới thiệu cách tách phần số nằm bên phải và phần chữ nằm bên trái từ một ô , và lần này giới thiệu cách ngược lại là phần số nằm bên trái và phần chữ nằm bên phải .

Xem thêm...

Tách phần số nằm bên phải và chữ nằm bên trái

Tách phần số nằm bên phải và chữ nằm bên trái

20/11/2014

Ví dụ bạn có cột A trong Excel bao gồm cả chữ và số ghép lại với nhau nhưng phần số nằm bên phải như hình bên dưới .

Xem thêm...

Đếm ( Countif ) qua nhiều Sheet

Đếm ( Countif ) qua nhiều Sheet

17/11/2014

Ví dụ bạn có nhiều Sheet và muốn đếm xem ở cột nào đó ( ví dụ cột F ) có bao nhiêu giá trị ( ví dụ là A ) trong tất cả các Sheet .

Xem thêm...

Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

13/11/2014

Chế độ chia xẻ file Excel cho phép nhiều người truy cập tới cùng một file đồng thời . Excel theo dõi sự thay đổi trong file dữ liệu và sau đó gộp công việc của mọi người vào cuối ngày làm việc .

Xem thêm...

Đánh dấu màu các ô dựa trên giá trị ô khác trong Excel

Đánh dấu màu các ô dựa trên giá trị ô khác trong Excel

24/10/2014

Ví dụ bạn muốn đánh dấu màu từ cột A cho tới cột F phụ thuộc vào giá trị tương ứng của cột G ,

Xem thêm...

Tính số lượng của một mã hàng trong một khoảng thời gian

Tính số lượng của một mã hàng trong một khoảng thời gian

23/09/2014

Trong Excel giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới

Xem thêm...

Excel 2003 không thể bấm đúp để mở file

Excel 2003 không thể bấm đúp để mở file

03/09/2014

Trong Excel 2003 có trường hợp khi bấm đúp vào file nào đó mà không thể mở được mà chỉ hiển thị màn hình xám thông thường .

Xem thêm...

Hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel

20/08/2014

Giả sử như bạn có bảng dữ liệu bên dưới

Xem thêm...

Đánh dấu màu tại các ô dựa trên giá trị tương ứng

Đánh dấu màu tại các ô dựa trên giá trị tương ứng

08/08/2014

Trong Excel khi bạn cần làm công việc vào dữ liệu và cần đánh dấu theo màu các giá trị vào tương ứng .

Xem thêm...

Làm nổi cột hoặc hàng theo màu tại những vị trí được chọn trong Excel

Làm nổi cột hoặc hàng theo màu tại những vị trí được chọn trong Excel

29/07/2014

Nhiều khi trong công việc bạn muốn bấm chọn một ô nào đó nhưng lại muốn được đánh dấu cả hàng để tiện theo dõi như hình dưới

Xem thêm...