Thiết lập lại ngôn ngữ tiếng Anh trong PowerPoint

Thiết lập lại ngôn ngữ tiếng Anh trong PowerPoint

01/06/2012

Trong nhiều trường hợp bạn có file trình chiếu PowerPoint bằng tiếng Anh nhưng bạn không thể sử dụng được phần kiểm tra chính tả

Xem thêm...

Dùng Mouse như là con trỏ Laser trong PowerPoint 2010

Dùng Mouse như là con trỏ Laser trong PowerPoint 2010

03/04/2012

Bạn đã từng mong muốn có con trỏ Laser để thu hút sự chú ý của người nghe trong trình diễn PowerPoint ?

Xem thêm...

Thêm đoạn video từ Web tới PowerPoint 2010

Thêm đoạn video từ Web tới PowerPoint 2010

10/05/2011

PowerPoint 2010 cho phép bạn nhúng những đoạn video trên Web để nâng cao tính sáng tạo trong những file trình chiếu .

Xem thêm...

Chèn nhiều file ảnh trong một Slide

Chèn nhiều file ảnh trong một Slide

26/04/2011

Để chèn được nhiều File ảnh cùng một lúc trên một trang Slide cách thức như sau :

Xem thêm...

Tạo bản tin 3 Slide trong một trang có kèm theo dòng kẻ để ghi chú thích

Tạo bản tin 3 Slide trong một trang có kèm theo dòng kẻ để ghi chú thích

08/04/2011

Việc in nhiều Slide trong một trang giấy là việc làm đơn giản nhưng nếu không  phải là 03 Slide trong cùng một trang

Xem thêm...

Tạo một danh sách để in các Slide

Tạo một danh sách để in các Slide

04/04/2011

In danh sách những Slide rất có ích khi trình diễn , bạn có thể dùng danh sách này để nhanh chóng chuyển tới Slide nào đó .

Xem thêm...

Chuyển đổi File trình chiếu trong PowerPoint 2010 thành định dạng Video

Chuyển đổi File trình chiếu trong PowerPoint 2010 thành định dạng Video

21/02/2011

Đôi khi bạn muốn chuyển những File trình chiếu trong PowerPoint 2010 thành định dạng Video để có thể xem mà không cần phải cài PowerPoint trên máy tính .

Xem thêm...

Tạo hình ảnh nền trong mọi trang của PowerPoint

Tạo hình ảnh nền trong mọi trang của PowerPoint

03/12/2010

Để tạo hình ảnh nên ở mọi trang trong PowerPoint cách thức như sau

Xem thêm...

Nối các File trong PowerPoint lại với nhau

Nối các File trong PowerPoint lại với nhau

11/08/2010

Để nối các file trình diễn trong Power Point (PP ) lại với nhau cách thức như sau

Xem thêm...

Tạo chương trình trắc nghiệm - cách thứ hai

Tạo chương trình trắc nghiệm - cách thứ hai

05/08/2010

Chúng tôi giới thiệu cách thứ hai để tạo một chương trình trắc nghiệm đơn giản trong PowerPoint

Xem thêm...

Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản

Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản

04/08/2010

Bạn có thể tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản trong PowerPoint.

Xem thêm...