Excel sửa lỗi “Style ‘Comma’ not found” khi phân cách ba chữ số bằng dấu phảy ( hoặc dấu chấm)

Excel sửa lỗi “Style ‘Comma’ not found” khi phân cách ba chữ số bằng dấu phảy ( hoặc dấu chấm)

15/01/2016

Khi bạn muốn phân cách 3 chữ số bằng dấu phảy hoặc dấu chấm thì nhận được thông báo lỗi “Style ‘Comma’ not found” ,

Xem thêm...

Xóa tất cả những Sheet trống trong Excel cùng một lúc

Xóa tất cả những Sheet trống trong Excel cùng một lúc

15/01/2016

Nếu làm việc với file Excel mà có nhiều Sheet trống , để xoá tất cả những Sheet trống cùng một lúc

Xem thêm...

Excel : Cộng dãy ô dữ liệu loại bỏ những ô lỗi

Excel : Cộng dãy ô dữ liệu loại bỏ những ô lỗi

15/01/2016

Giả sử bạn có dãy ô dữ liệu từ A1:C6 trong đó có chứa những nội dung bị lỗi ,

Xem thêm...

Xóa tất cả những hàng và những cột ẩn trong Excel

Xóa tất cả những hàng và những cột ẩn trong Excel

14/01/2016

Nếu bạn đang dùng Excel 2007 / 2010 / 2013 thì có cách dẫn dễ dàng để gỡ bỏ những hàng và những cột ẩn không muốn .

Xem thêm...

Xóa nhanh nhiều cột trống trong Excel

Xóa nhanh nhiều cột trống trong Excel

14/01/2016

Giả sử bạn có bảng dữ liệu với nhiều cột trống không có dữ liệu và muốn xóa nhanh thì cần làm như sau .

Xem thêm...

Excel thay đổi màu biểu đồ dạng cột dựa trên giá trị

Excel thay đổi màu biểu đồ dạng cột dựa trên giá trị

25/12/2015

Ví dụ bạn có bảng dữ liệu muốn vẽ biểu đồ dạng cột theo màu dựa trên giá trị .

Xem thêm...

Tìm kiếm giá trị tương ứng thứ nhất , thứ hai hoặc thứ n của dữ liệu nào đó

Tìm kiếm giá trị tương ứng thứ nhất , thứ hai hoặc thứ n của dữ liệu nào đó

22/12/2015

Giả sử có bảng dữ liệu như hình dưới , bạn muốn tìm dữ liệu thứ ba trong cột B của mặt hàng “a” có trong cột A thì làm như sau  Bạn phải thực hiện công thức mảng như sau INDEX($B$2:$B$10;SMALL(IF($D$1=$A$2:$A$10;ROW($A$2:$A$10)-ROW($A$2)+1);3)) Rối bấm tổ hợp phím CRTL_SHIFT_Enter để tạo thành công thứ mảngNếu bạn muốn tìm giá trị thứ tư ( nếu có ) của mặt hàng “a” tương ứng bên cột B thì thay số 3 bằng số 4  

Xem thêm...

Tính ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần trong năm

Tính ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần trong năm

22/12/2015

Giả sử có bảng dữ liệu năm và tuần trong năm , cần phải tính ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần đó , như hình dưới

Xem thêm...

Excel : Chuyển đổi những ô có số 0 thành dấu gạch ngang

Excel : Chuyển đổi những ô có số 0 thành dấu gạch ngang

17/12/2015

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn chuyển đổi những ô có giá trị bằng 0 thành dấu gạch ngang

Xem thêm...

Chèn ngắt trang mỗi số hàng nhất định trong Excel

Chèn ngắt trang mỗi số hàng nhất định trong Excel

17/12/2015

Việc chèn ngắt trang thủ công rất đơn giản trong Excel , bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột tới vị trí muốn ngắt trang ,

Xem thêm...

Tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên những điều kiện

Tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên những điều kiện

15/12/2015

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu và muốn tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên nhiều điều kiện .

Xem thêm...

Công thức thêm dấu gạch ngang giữa những số điện thoại

Công thức thêm dấu gạch ngang giữa những số điện thoại

09/12/2015

Giả sử bạn có cột đã có những số điện thoại viết liền nhau và muốn phân tách giữa chúng bằng dấu gạch ngang hoặc dấu chấm cho dễ nhìn , như hình dưới   Để làm được như vậy bạn dùng công thức sau =REPLACE(REPLACE(A2,4,0,\"-\"),8,0,\"-\") Hoặc nếu như bạn muốn dùng dấu chấm để ngăn cách =REPLACE(REPLACE(A2,4,0,\".\"),8,0,\".\") 

Xem thêm...

Excel : Xóa dữ liệu giữ nguyên công thức

Excel : Xóa dữ liệu giữ nguyên công thức

01/12/2015

Giả sử bạn có một bảng tính trong Excel muốn xóa những dữ liệu và giữ nguyên lại những công thức để khỏi phải đánh lại , cách thức như sau .

Xem thêm...

Chuẩn hóa định dạng dữ liệu ngày tháng năm khi thực hiện tính năng lọc

Chuẩn hóa định dạng dữ liệu ngày tháng năm khi thực hiện tính năng lọc

27/11/2015

Giả sử bạn nhận được một file dữ liệu có cột ngày tháng năm và khi thực hiện tính năng lọc nó không đồng nhất như hình dưới

Xem thêm...

Excel không in hết được nội dung

Excel không in hết được nội dung

18/11/2015

Trong một tài liệu Excel , khi in ấn hoặc dùng tính năng Print Preview bạn thấy nó không in hết hoặc chỉ thấy được một phần của nội dung hoặc nó bị ngắt sang trang khác sai .

Xem thêm...