Đánh dấu những ô có chứa Drop_List của tính năng Data Validation

Đánh dấu những ô có chứa Drop_List của tính năng Data Validation

04/04/2016

Ở chế độ ngầm định những mũi tên của danh sách Drop_List trong tính năng Data Validation không hiển thị

Xem thêm...

Excel : Lưu lại danh sách thường xuyên dùng để sử dụng lại trong tương lai

Excel : Lưu lại danh sách thường xuyên dùng để sử dụng lại trong tương lai

22/03/2016

Giả sử có một danh sách tên thường xuyên sử dụng , làm thế nào để có thể dễ dàng chèn danh sách này tới mọi file trong Excel bất kì lúc nào .

Xem thêm...

Excel : Xóa những phần ẩn còn lại trong danh sách đã được lọc

Excel : Xóa những phần ẩn còn lại trong danh sách đã được lọc

22/03/2016

Giả sử có một danh sách đã được lọc , bạn có thể chỉ cần xóa những hàng ẩn không hiện trong danh sách và giữ lại những dữ liệu mình cần đã được lọc .

Xem thêm...

Excel 2007 trở lên nên dùng định dạng file .XLSX thay vì XLS cũ

Excel 2007 trở lên nên dùng định dạng file .XLSX thay vì XLS cũ

18/03/2016

Nếu như bạn đang sử dụng Excel 2007 trở lên ( 2010 , 2013 , 2016 ) bạn nên sử dụng file làm việc theo định dạng .XLSX và không nên sử dụng .XLS xũ của Office 2003 .

Xem thêm...

So sánh hai cột và đánh dấu những ô có dữ liệu giống nhau

So sánh hai cột và đánh dấu những ô có dữ liệu giống nhau

18/03/2016

Giả sử có hai cột dữ liệu và trong đó có một số giá trị giống nhau ở hai cột này và bạn muốn so sánh và đánh dấu những ô mà có giá trị giống nhau ở hai cột này .

Xem thêm...

Excel : Vẽ đồ thị kết hợp dạng cột và dạng đường kết hợp giữ số lượng và tỉ lệ phần trăm

Excel : Vẽ đồ thị kết hợp dạng cột và dạng đường kết hợp giữ số lượng và tỉ lệ phần trăm

11/03/2016

Giả sử có bảng dữ liệu như hình dưới , kết hợp giữa những giá trị dữ liệu và tỉ lệ phần trăm ,

Xem thêm...

Chia tách chuỗi văn bản thành cột dựa trên những chữ cái

Chia tách chuỗi văn bản thành cột dựa trên những chữ cái

03/03/2016

Giả sử bạn có dãy dữ liệu và muốn chia nội dung trong ô thành những cột riêng biệt phân tách nhau giữa những chữ cái ,

Xem thêm...

Excel : Copy nội dung của một Sheet sang nhiều Sheet cùng một lúc

Excel : Copy nội dung của một Sheet sang nhiều Sheet cùng một lúc

03/03/2016

Bạn có thể copy một dãy dữ liệu và dán nó tới nhiều Sheet cùng một lúc

Xem thêm...

Đếm số ngày không tính Chủ Nhật giữa hai ngày

Đếm số ngày không tính Chủ Nhật giữa hai ngày

26/02/2016

Trong Excel có hàm NETWORKDAYS , không tính hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật , để tính số ngày làm việc .

Xem thêm...

Tính tổng những giá trị dựa trên tháng và năm

Tính tổng những giá trị dựa trên tháng và năm

26/02/2016

Nếu như có một dãy những giá trị , cột A có chứa ngày tháng năm và cột B có chúa những giá trị số ,

Xem thêm...

Excel : Tính tổng của những ô xen kẽ trong cột dữ liệu

Excel : Tính tổng của những ô xen kẽ trong cột dữ liệu

03/02/2016

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới và muốn tính tổng của những ô xen kẽ được đánh dấu màu vàng theo quy luật nhất định ,

Xem thêm...

Tạo thanh dữ liệu bằng Conditional Formatting trong Excel

Tạo thanh dữ liệu bằng Conditional Formatting trong Excel

01/02/2016

Nếu như bạn có dãy dữ liệu như hình dưới và muốn hiển thị theo kiểu thanh dữ liệu theo kiểu cột cho biết khoảng mức phần trăm một cách đơn giản

Xem thêm...

Excel : Dùng Vlookup để tìm kiếm giá trị tương ứng cuối cùng

Excel : Dùng Vlookup để tìm kiếm giá trị tương ứng cuối cùng

27/01/2016

Thông thường khi dùng hàm Vlookup thường để tìm kiếm giá trị tương ứng đầu tiên khi phát hiện ra .

Xem thêm...

Excel : Tính tổng của  n giá trị lớn nhất

Excel : Tính tổng của n giá trị lớn nhất

19/01/2016

Giả sử bạn có một cột dữ liệu , như hình dưới , và muốn tính tổng của 3 giá trị lớn nhất trong cột đó ,

Xem thêm...

DATEDIF để cho kết quả năm tháng ngày hoặc tháng ngày giữa hai khoảng thời gian

DATEDIF để cho kết quả năm tháng ngày hoặc tháng ngày giữa hai khoảng thời gian

18/01/2016

Giả sử có ngày đầu tiên ở ô A1 là 15/02/1997 và ngày kết thúc ở ô B1 là 18/01/2016 ,

Xem thêm...