Excel : Chuyển đổi những ô có số 0 thành dấu gạch ngang

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn chuyển đổi những ô có giá trị bằng 0 thành dấu gạch ngang

 

\"\"

 

Để làm được việc đó , bạn đánh dấu khu vực dữ liệu muốn chuyển đổi , bấm chuột phải vào đó , chọn Format Cells…

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Format Cell , chọn tab Number > Custom , trong trường Type: bạn gõ 0;-0;-;@

 

\"\"

 

 Rồi bấm OK bạn sẽ được kết quả như mong muốn .