Không mở được file do Protect View trong Excel

Từ bản Excel 2010 trở lên có chế độ bảo vệ Protect View khi mở những file được tải về từ trên mạng hoặc bị nghi ngờ có thành phần độc hại .

Đặc biệt với những file Excel cũ theo định dạng 2003 nhiều khi bạn không thể mở được những file này .

Để tắt chế độ Protect View chúng tôi đã hướng dẫn trong bài trước các bạn xem tại đây . Tuy nhiên nhiều khi bạn đã bỏ chế độ này đi rồi mà vẫn không mở được file thì làm tiếp như sau .

Mở Excel , bấm File > Options > Trust Center > Trust Center Settings

 

\"\"

 

Chọn Trusted Locations > Add new location .. > Browse.. để chỉ vị trí chứa file dữ liệu của bạn và được bạn đánh giá là an toàn

 

\"\"

 

Sau khi bạn khai báo vị trí chứa file thì những file được mở ở vị trí này sẽ được đánh giá là an toàn nên bỏ qua chế độ Protect View .

Sau khi mở được bạn nên lưu nó thành file theo định dạng mới .XLSX để mở được tốt hơn , thêm vào đó những file từ .XLS chuyển sang XLSX sẽ có dung lượng nhỏ hơn và được sửa lỗi nên khi làm việc với .XLSX mới sẽ nhanh hơn .