Excel : Tính chênh lệch giữa hai khoảng thời gian

Excel : Tính chênh lệch giữa hai khoảng thời gian

08/06/2016

Giả sử có ngày bắt đầu và ngày kết thúc , bạn muốn tính thời gian chênh lệch giữa hai ngày này thì nên dùng hàm DATEDIF cách tính như sau .

Xem thêm...

Excel 2016 : Lưu biểu đồ thành file dạng PDF

Excel 2016 : Lưu biểu đồ thành file dạng PDF

03/06/2016

Excel 2016 cho phép bạn lưu riêng một biểu đồ thành file dạng PDF mà không cần phải tạo riêng nó thành một file riêng , cách thức như sau .

Xem thêm...

Excel : Lọc cột dữ liệu theo màu

Excel : Lọc cột dữ liệu theo màu

01/06/2016

Nếu như bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn lọc theo màu .

Xem thêm...

Excel : Tự động đánh dấu mỗi số hàng nhất định

Excel : Tự động đánh dấu mỗi số hàng nhất định

01/06/2016

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tự động đánh dấu hàng thứ 4 , thứ 8 , thứ 12 … cho tới hết .

Xem thêm...

Excel : Xóa những hyperlink nhưng không làm mất định dạng

Excel : Xóa những hyperlink nhưng không làm mất định dạng

26/05/2016

Khi bạn có file Excel và muốn xóa Hyperlink của ô nào đó thì chỉ cần bấm chuột phải vào ô đó sau đó chọn Remove Hyperlink .

Xem thêm...

Excel : Mất mũi tên trỏ xuống trong Data Validation

Excel : Mất mũi tên trỏ xuống trong Data Validation

19/05/2016

Trong một số trường hợp ở những ô có chứa Data Validation bạn bị mất mũi tên chỉ xuống , điều đó sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn khi vào dữ liệu .

Xem thêm...

Excel : Tính tổng tất cả các số trong một ô

Excel : Tính tổng tất cả các số trong một ô

11/05/2016

Giả sử có ô A1 chứa con số 123456 và bạn muốn tính tổng của từng con số trong ô đó , 1+2+3+4+5+6 ,

Xem thêm...

Excel : Tính tổng những ô có chứa cả Text và số

Excel : Tính tổng những ô có chứa cả Text và số

10/05/2016

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới , ở cột B có chứa dữ liệu kết hợp cả dạng văn bản và số ,

Xem thêm...

Excel : Sửa lỗi sau khi lưu file phần tên trong Comment bị chuyển thành Author

Excel : Sửa lỗi sau khi lưu file phần tên trong Comment bị chuyển thành Author

09/05/2016

Trong một số trường hợp khi bạn tạo Comment , vẫn thấy xuất hiện tên của mình có trong đó ,

Xem thêm...

Xóa tất cả những Sheet ẩn trong Excel

Xóa tất cả những Sheet ẩn trong Excel

06/05/2016

Có thể bạn đang có file của Excel có chứa những Sheet ẩn mà không còn có ích nữa . Vậy làm thế nào để có thể xóa nhanh những Sheet ẩn .

Xem thêm...

Nhận dạng và đánh dấu những ô hợp nhất (Merged Cell) trong Excel

Nhận dạng và đánh dấu những ô hợp nhất (Merged Cell) trong Excel

27/04/2016

Trong file Excel nhiều lúc xảy ra một số vấn đề mà nguyên nhân do xuất hiện những ô hợp nhất (Merged Cell) , ví dụ như phép lọc không được hoàn toàn , dịch chuyển cột dữ liệu bị lỗi …

Xem thêm...

Excel : Đổi tên tháng thành số và ngược lại

Excel : Đổi tên tháng thành số và ngược lại

21/04/2016

Giả sử bạn có dữ liệu theo tên của tháng và muốn đổi nó thành dạng số như hình dưới

Xem thêm...

Chuyển đổi định dạng ngày tháng năm không chuẩn thành dạng chuẩn trong Excel

Chuyển đổi định dạng ngày tháng năm không chuẩn thành dạng chuẩn trong Excel

21/04/2016

Trong nhiều trường hợp bạn nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trước có chứa cột dữ liệu ngày tháng năm không chuẩn ,

Xem thêm...

Excel :  Ngăn chặn vào trùng dữ liệu trong một cột

Excel : Ngăn chặn vào trùng dữ liệu trong một cột

13/04/2016

Giả sử bạn phải vào dữ liệu và muốn đưa ra thông tin cảnh báo và ngăn chặn việc vào trùng dữ liệu trong một cột .

Xem thêm...

Excel : Tìm kiếm giá trị dựa trên nhiều điều kiện

Excel : Tìm kiếm giá trị dựa trên nhiều điều kiện

05/04/2016

Lần trước chúng tôi có đề cập tới cách tìm kiếm giá trị dựa trên nhiều điều kiện bằng hàm Sumproduct và Index .

Xem thêm...