Excel : Dán tất cả cùng giá trị những ô trong một cột đã được lọc bên cạnh

Giả sử bạn có một cột dữ liệu đã được lọc và muốn dán một giá trị nào đó vào cột bên cạnh tương ứng .

Nếu dùng  tính năng Copy / Paste thông thường sẽ bị sai lệch bởi vì nó sẽ dán cả vào những ô không được lọc .

Như vậy để dán (paste) vào những ô tương ứng của một cột bên cạnh cùng một giá trị bạn làm như sau :

Bạn lọc cột A như bình thường , đưa dữ liệu vào ô ở cột B tương ứng , bấm chuột phải vào ô ở cột B , chọn Copy

 

\"\"

 

Đánh dấu ở cột B tương ứng , bấm phím F5 chọn Special

 

\"\"

 

Đánh dấu tích vào mục Visible cells only , bấm OK

 

\"\"

 

Sau đó bấm CRTL-V để dán vào những ô tương ứng

 

\"\"