Excel : Thêm dấu phảy phía trước con số

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới và muốn thêm dấu phảy phía trước con số xuất hiện đầu tiên trong ô

 

 

\"\"

 

Để làm việc này cách đơn giản hơn cả bạn thêm một cột bên cạnh để tính xem con số xuất hiện ở hàng thứ mấy trong ô . Trong ví dụ trên con số này ở cột B và theo công thức như sau :

 

=MATCH(1,ISNUMBER(MID(A1,ROW(INDIRECT(\"1:\"&LEN(A1))),1)+0)+0,0)

 

Rồi bấm tổ hợp phím Shift_Ctrl_Enter để tạo thành công thức mảng . Sau đó bạn kéo công thức xuống phía dưới để cho kết quả là con số đầu tiên xuất hiện ở vị trí thứ mấy trong những ô khác .

Tiếp theo bạn làm thêm công thức ở cột bên cạnh , cột C , để thêm dấu phảy vào trước chữ số đầu tiên trong ô

 

=REPLACE(A1,B1,1,\",\"&MID(A1,B1,1))