Excel : Công thức tính tổng qua nhiều Sheet

Ví dụ bạn có số liệu qua rất nhiều Sheet và muốn tính tổng của những Sheet này cách thức làm như sau .

 

Đầu tiên Sheet kết quả phải ở vị trí cuối cùng trong những Sheet có chứa dữ liệu cần tính tổng . Như hình dưới Sheet 4 có chứa kết quả ở vị trí cuối cùng , những Sheet như :1 , Sheet 2 , dfe , abc ở phía trước

 

\"\"

 

Muốn tính tổng từ ô A1 tới B3 qua 4 Sheet phía trên thì bạn dùng theo công

 

=SUM(’1:abc’!A1:B3)

 

Ở đây 1 là Sheet đầu tiên và abc là Sheet cuối cùng bạn cần tính . Hoặc bạn cũng có thể ghi công thức đơn giản như sau

 

=SUM(‘*’!A1:B3)