Excel : Hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Tablet

Để hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Table của Excel bạn cần làm như sau .

 

Bấm chuột phải vào bất kì ô nào trong Pivot Tablet , chọn PivotTable Options …

Cửa sổ PivotTable Options mở ra , chọn tab Layout & Format , đánh dấu tích For empty cells show trong mục Format .

 

\"\"

 

Và ô bên cạnh của For empty cells show : bạn có thể gõ số 0 hoặc dấu gạch ngang “-“

 

\"\"

 

Tuy nhiên ở ô trên bạn có thể chọn kiểu dạng Text khác tùy ý để hiển thị ô trống ví dụ như dấu hoa thị “*”

 

\"\"