Excel không in hết được nội dung

Trong một tài liệu Excel , khi in ấn hoặc dùng tính năng Print Preview bạn thấy nó không in hết hoặc chỉ thấy được một phần của nội dung hoặc nó bị ngắt sang trang khác sai .

Để khắc phục vấn đề này bạn làm như sau .

Đánh dấu cả Sheet cần in .

Chọn tab Page Layout , trong Print Area chọn Clear Print Area .

 

\"\"

 

Bấm Break , chọn Reset All Page Breaks

 

\"\"