Excel : Ẩn số 0 ở trục tọa độ

Khi tạo đồ thị trong Excel , trục tọa độ thường bằng đầu bằng con số 0 nhưng đôi khi bạn muốn ẩn số 0 này ở trục tọa độ nhìn cho đẹp mắt .

 

 

\"\"

 

Để làm được việc đó bạn thực hiện như sau .

Bấm chuột phải vào trục tọa độ bạn muốn ẩn số 0 , chọn Format Axis

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Format Axis , chọn Number , chọn Custom từ danh sách Category .

#”” vào trường Format Code , bấm Add

 

\"\"

 

Bấm nút Close , lúc đó số 0 sẽ biến mất ở trục đồ thị

 

\"\"