Excel : Pivot Table thay vì dùng SUM lại bị thành COUNT

Nếu bạn dùng tính năng Pivot Tablet đối khi gặp rắc rối nhỏ đó là bảng kết quả thay vì dùng hàm tính tổng , SUM , lại chi chuyển thành hàm đếm COUNT .

Vì thế sẽ không có kết quả như ý

 

\"\"

 

Nguyên nhân ở vấn đề trên đó là cột dữ liệu gốc của bạn có những ô chứa không phải ở dạng số , hoặc là ô đang ở dạng dấu trống . Lỗi này đặc biệt hay xuất hiện ở những bảng dữ liệu được kết xuất từ ra từ phần mềm nào đó . Những dữ liệu khi kết xuất ra các số bạn thấy đang ở dạng Text vì thế cần phải làm động tác chuyển đổi sang dạng số .

Nếu những ô dữ liệu gốc của bạn thực sự ở dạng số , bạn chỉ cần bấm chuột phải vào trường giá trị bạn muốn thay đổi rồi chọn Summarize Values By

 

\"\"