Excel : Công thức cộng một số lượng hàng nhất định lặp lại

Giả sử có cột dữ liệu như hình dưới .

 

 

\"\" 

 

Bạn muốn cộng cứ 4 hàng lại thành một nhóm , để làm việc đó bạn cần dùng công thức sau :

 

=SUM(OFFSET($B$2;(ROW()-ROW($B$2))*4;0;4;1))

 

Bạn thay số 4 bằng số tương ứng với số hàng bạn muốn cộng lặp lại , ví dụ 5 , 6 , 7….