Excel : Chèn cùng Comment cho nhiều ô cùng một lúc

Giả sử bạn muốn chèn một Comment cho nhiều ô cùng một lúc trong Excel cách thức như sau .

 

Bạn chèn Comment và một ô như bình thường .

 

\"\"

 

Bấm chuột phải vào ô đó chọn Copy .

Đánh dấu những ô bạn muốn chèn cùng Comment trên , bấm chuột phải chọn Paste Special

 

\"\"

 

Bạn đánh dấu vào ô Comment , bấm OK là hoàn tất

 

\"\"