Office mới sẽ chỉ chạy trên Windows 10

Microsoft đã quyết định bản Office 2019 sẽ chỉ chạy trên Windows 10
Microsoft đã quyết định bản Office 2019 sẽ chỉ chạy trên Windows 10 mà không chạy trên những phiên bản Windows cũ hơn .
Microsoft cũng thay thế chu kì hỗ trợ cho Office 2019 với thời gian hỗ trợ chính là 5 năm và sau đó 2 năm để hỗ trợ mở rộng .