Có vấn đề về sự ổn định trong bản macOS 10.13.4

Nếu bạn đang dùng bản macOS High Sierra thì có thể bỏ qua việc cập nhật bản mới nhất .
Nếu bạn đang dùng bản macOS High Sierra thì có thể bỏ qua việc cập nhật bản mới nhất . Theo báo cáo từ Register người dùng đang có những vấn đề nghiêm trọng sau khi cài đặt bản 10.13.4 .
Bản cập nhật mới nhất được Apple nói rằng “High Sierra 10.13.4 Update cải thiện sự ổn định , hiệu suất làm việc và an ninh “ . Tuy nhiên một số người cho biết khi khởi động lại sau khi cài đặt nó lại vào chế độ Recovery Mode với dòng thông báo “ Việc cài đặt macOS có thể không hoàn thành”
Những chẩn đoán cho thấy ổ cứng tốt do đó không phải lỗi của bộ phận này . Một số báo cáo từ ExtremeTechAppleInsider cho biết có vấn đề về sự ổn định khi dùng với cấu hình nhiều màn hình như DisplayLink , Due Display .
Như vậy tốt hơn cả người dùng  hãy chờ bản vá sau của Apple để sửa những lỗi trên , tránh cập nhật bản 10.13.4 .