iOS 12 sẽ tự động chia xẻ dữ liệu vị trí trong khi gọi 911

Apple đã thông báo tính năng mới trong iOS 12 có khả năng cứu sống con người tốt hơn .
Apple đã thông báo tính năng mới trong iOS 12 có khả năng cứu sống con người tốt hơn . Nó sẽ lấy chia xẻ vị trí người dùng iPhone ở Mỹ trong khi đang thực hiện cuộc gọi 911 .
Apple đã xây dựng hệ thống HELO ( Hybridized Emergency Location ) từ năm 2015 để dùng dữ liệu mobile , GPS và các điểm truy cập WiFFi để xem người gọi đang ở đâu .Với sự trợ giúp của RapidOS , hệ thống  mới sẽ tích hợp phần mềm hiện tại của trung tâm 911 , cho phép nhanh chóng và chia xẻ dữ liệu an toàn với độ chính xác cao hơn với hy vọng thời gian phản ứng nhanh hơn .
Apple nhấn mạng dữ liệu được chia xẻ chỉ dùng  với mục đích cứu trợ khẩn cấp và việc truy cập của trung tâm 911 tới vị trí người dùng sẽ chỉ giới hạn trong khi đang thực hiện cuộc gọi 911 .
Apple đã thêm hỗ trợ AML ( Advanced Mobile Location ) trong iOS 11.3 để tự động chia xẻ vị trí khi đang thực hiện những cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp nhưng chỉ cho những quốc giá có hỗ trợ dịch vụ này .