NVIDIA đang dừng hỗ trợ hệ điều hành 32-bit

Bắt đầu bằng việc phát hành driver phiên bản 390 , NVIDIA sẽ không đưa ra bất kì driver nào hỗ trợ cho những hệ điều hành 32-bit nữa
Bắt đầu bằng việc phát hành driver phiên bản 390 , NVIDIA sẽ không đưa ra bất kì driver nào hỗ trợ cho những hệ điều hành 32-bit nữa . Người dùng Windows và Linux sẽ cần phải nâng cấp lên hệ điều hành 64-bit để liên tục nhận được những bản cập nhật driver . Người dùng Mac OS X đang chạy Lion 10.7 ( phát hành 2011 ) hoặc mới hơn sẽ không bị ảnh hưởng vì chúng chỉ có phiên bản 64-bit .
NVIDIA sẽ chỉ cung cấp thêm 1 năm cho bản vá lỗi an ninh mà thôi . Những lỗi nghiêm trong sẽ được sửa chữa cho những driver 32-bit sẽ còn cho tới tháng 1/2019 .