Nền tảng tính toán đám mây Azure sẽ cung cấp máy ảo với bộ nhớ 12TB

Microsoft đã trở thành công ty có mức vốn hóa giá trị thị trường lớn thứ ba thế giới , 749 tỉ USD .
Microsoft đã trở thành công ty  có mức vốn hóa giá trị thị trường lớn thứ ba thế giới , 749 tỉ USD . Sự tăng trưởng này có tác động bởi nhiều yếu tố và nền tảng  tính toán đám mây Azure là một trong những đóng góp đó .
Azure cho phép những nhà phát triển tạo và thử nghiệm các ứng dụng với những độ phức tạp khác nhau bằng việc sử dụng các máy ảo , nhưng nó lại không phải là sự lựa chọn tốt nhất nếu như mức độ yêu cầu bộ nhớ lớn . Tuy nhiên điều đó đã thay đổi , theo TechCrunch , Microsoft sẽ sớm phát hành máy ảo có bộ nhớ lên tới 12TB .
Nếu bạn thấy 12TB là quá nhiều thì Microsoft cũng sẽ cung cấp máy ảo có bộ nhớ 192GB .Bên cạnh đó Microsoft cũng cung cấp máy ảo sử dụng “SSD chuẩn” . Chưa rõ khi nào những máy ảo trên sẽ tới tay các khách hàng Azure và giá cả cụ thể là bao nhiêu .