Microsoft Office 2019 phát hành cho người dùng thông thường

Microsoft mới thông báo phiên bản Office 2019 chính thức phát hành và những bản cho người dùng thông thường sẽ tới trong vài tuần nữa .
Microsoft mới thông báo phiên bản Office 2019 chính thức phát hành và những bản cho người dùng thông thường sẽ tới trong vài tuần nữa .
Mặc dù Microsoft hiện đang tập trung vào những phần mềm dựa trên dịch vụ như Office 365 và những dịch vụ này yêu cầu người dùng trả phí định kì cho những tính năng hỗ trợ và được đưa thêm vào nhưng họ vẫn không quên phục vụ những khách hàng muốn mua phần mềm trả phí một lần và sử dụng máy Offline .
Office 2019 bao gồm những bản cập nhật của Excel , Word , PowerPoint và Outlook . Người dùng Windows sẽ dùng thêm bản Publissher , Access , Project và Visio .
PowerPoint cung cấp những tính năng trình chiếu như phim như Morph và Zoom , trong khi đó Excel thêm những công thức mới , những biểu đồ mới và PowerPivot được cải tiến để hỗ trợ hơn nữa cho phân tích dữ liệu .
Office 2019 cũng tập trung vào khả năng truy cập với những tính năng như Read Aloud và Text Spacing , còn Focus Mode được thiết kế để “chống gây phiền nhiễu” . Tất cả ba công cụ này đều có trong Word và Outlook .
Office 2019 cho người dùng thông thường sẽ có mặt trong vài tuần tới với giá từ 249$ cho một người dùng .