Excel không tự động tính toán sau khi thay đổi số liệu

Đôi khi trong quá trình làm việc với bảng tính Excel bạn gặp phải tình huống đó là khi thay đổi dữ liệu mà kết quả không tính toán
Đôi khi trong quá trình làm việc với bảng tính Excel bạn gặp phải tình huống đó là khi thay đổi dữ liệu mà kết quả không tính toán mà nó vẫn giữ nguyên giá trị cũ . Hoặc bạn sử dụng công thức kéo nhưng kết quả vẫn là giá trị của ô đầu tiên .

Nguyên nhân là do bảng tính của bạn đang để chế độ tính toán thủ công – Manual . Bạn chọn tab Formulas > Calculation Options > Automatic