Excel : Tìm kiếm nhiều giá trị trả về theo hàng ngang

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới , và muốn lấy những giá trị A tương ứng với cột B và trả kết quả theo chiều ngang .
Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới , và muốn lấy những giá trị A tương ứng với cột B và trả kết quả theo chiều ngang .
 
 

Để làm việc đó bạn dùng công thức mảng
 
=INDEX($B$4:$B$10;SMALL(IF("A"=$A$4:$A$10;ROW($A$4:$A$10)-ROW($A$4)+1); COLUMN(A1)))
 
Rồi bấm tổ hợp phím Shift + Ctrl + Enter
Để thành công thức mảng như dưới
 
{=INDEX($B$4:$B$10;SMALL(IF("A"=$A$4:$A$10;ROW($A$4:$A$10)-ROW($A$4)+1); COLUMN(A1)))}

Bạn dùng tính năng Fill_Hand kéo theo chiều ngang sẽ cho kết quả tương ứng