Excel : Xóa những số 0 ở đầu ô

Giả sử bạn có bảng dữ liệu được kết xuất từ một phần mềm nào đó ra , những ô có các con số 0 ở đầu
Giả sử bạn có bảng dữ liệu được kết xuất từ một phần mềm nào đó ra , những ô có các con số 0 ở đầu và bạn muốn xóa chúng đi như hình dưới .
 

 
Để thực hiện việc này bạn dùng công thức
 
=VALUE(A1)


 

Hoặc đánh dấu chọn cột muốn chuyển đổi , bấm vào biểu tượng hình thoi có dấu cảm , chọn Convert to Number