Windows 10 : Tự động chạy hoặc mở các file khi khởi động máy

Bạn có những ứng dụng , những file hoặc thư mục thường xuyên sử dụng hàng ngày hay không ?
Bạn có những ứng dụng , những file hoặc thư mục thường xuyên sử dụng hàng ngày hay không ? Sẽ rất tiện lợi nếu như bạn mở nó ngay sau khi Windows 10 khởi động .
Đầu tiên bạn mở thư mục Startup bằng cách bấm tổ hợp Windows +R và gõ câu lệnh

shell:startup , rồi bấm OK
 

 
Tiếp theo mở thư mục ứng dụng cũng bằng cách bấm tổ hợp phím Windows +r , rồi gõ câu lệnh

shell:appsfolder , rồi bấm OK
 

 
 
Lúc đó sẽ thấy cả hai cửa sổ Applications và Startup cùng mở và bạn chỉ cần kéo và thả các ứng dụng bạn muốn tự động chạy khi khởi động Windows 10 .
 
 


Hoặc trong cửa sổ Startup bạn có thể kéo hoặc tạo những ứng dụng hoặc những file bạn muốn mở trong đó .