Làm thế nào tìm ra chương trình khiến Windows 10 khởi động chậm ?

Các chương trình và các ứng dụng được cấu hình tải cùng với quá trình khởi động Windows 10 khiến cho hệ thống khởi động chậm .
Các chương trình và các ứng dụng được cấu hình tải cùng với quá trình khởi động Windows 10 khiến cho hệ thống  khởi động chậm . Ví dụ Microsoft OneDrive tự động khởi động cùng với Windows .
Một số chương trình chạy cùng khởi động với Windows 10 chỉ ảnh hưởng rất ít tới thời gian khởi động nhưng một số chương trình làm cho hệ điều hành này bị chậm hẳn . Tuy nhiên Windows 10 hỗ trợ cho bạn dễ dàng tìm ra sự ảnh hưởng của một chương trình tới quá trình khởi động .
Đầu tiên bạn mở Task Manager bằng cách bấm tổ hợp phím CTRL+Shift+Esc . Bấm chọn More details
 

 
Chọn tab Startup để hiển thị những chương trình cùng khởi động với Windows
 

 
Bạn sẽ thấy mục Startup impact cho thấy sự ảnh hưởng của phần mềm tương ứng khi khởi động cùng Windows
Để biết rõ hơn hoạt động của CPƠU và của ổ đĩa của những chương trình này , bấm chuột phải vào phần mềm tương ứng , đánh dấu tích vào Disk I/O at startup và CPU at startup
  
Bạn muốn vô hiệu hóa phần mềm khởi động cùng Windows thì bấm chuột phải vào nó rồi chọn Disable hoặc chọn Search online để biết thêm chi tiết về phần mềm bạn muốn vô hiệu hóa