Chia xẻ file không dây tới những PC ở gần bằng tính năng Near Share

Microsoft đang giới thiệu tính năng cho phép những máy tính Windows 10 chia xẻ những file một cách dễ dàng tới những máy tính ở gần bằng Bluetooth
Microsoft đang giới thiệu tính năng cho phép những máy tính Windows 10 chia xẻ những file một cách dễ dàng tới những máy tính ở gần bằng Bluetooth . Microsoft gọi tính năng mới này là “Near Share”.
“Near Share” có trong bản Windows 10 Build 17035 và thế cả hai PC Windows 10 đều phải dùng bản này trở lên và đều hỗ trợ Bluetooth . Bạn cần vào Action Center và bật thành On ở “Near Share” .
Bạn sẽ thấy biểu tượng “Near Share” trong những ứng dụng khác nhau như Photos , Microsoft Edge , File Explorer . Bấm vào nút này bạn sẽ thấy danh sách các PC ở gần trong phạm vi của Bluetooth đã kích hoạt tính năng này . Chọn một thiết bị bạn muốn chia xẻ .
Người nhận sẽ nhận được thông báo qua Action Center để chấp nhận hoặc từ chối file bạn gửi . Ngay khi người nhận chấp nhận , file sẽ được truyền không dây .
“Near Share” tương tự như AirDrop của Apple và mới chỉ có trong bản thử nghiệm Windows 10 Build 17035 .