Vô hiệu hóa TouchPad khi cắm chuột ngoài trong Windows 10

Windows 10 có thể vô hiệu hóa tự động TouchPad khi cắm Mouse . Để làm được việc đó bạn chọn Settings > Devices > TouchPad .
Windows 10 có thể vô hiệu hóa tự động TouchPad khi cắm Mouse . Để làm được việc đó bạn chọn Settings > Devices > TouchPad .

Trong mục TouchPad bỏ dấu tích ở phần Leave touchpad on when a mouse is connected