Thực tế khác với thử nghiệm Benchmark khi iPhone 8 Plus chậm hơn Note 8

Những kiểm nghiệm bằng Benchmark ban đầu cho thấy iPhone 8 Plus có vẻ nổi trội hơn cả nhưng điều đó chưa phản ánh chính xác khi dùng thực tế
Những kiểm nghiệm bằng Benchmark ban đầu cho thấy iPhone 8 Plus có vẻ nổi trội hơn cả nhưng điều đó chưa phản ánh chính xác khi dùng thực tế . Vấn đề ở chỗ những kiểm nghiệm Benchmark được tạo ra không phản ánh đúng với thế giới thực . Nó chỉ cho thấy sức mạnh thô về phần cứng .
Đoạn video bên dưới chạy thử bằng cách cho một số ứng dụng khởi động theo thứ tự và một số hành động khác đã diễn ra từ trước đó . Sau khi tất cả những ứng dụng thử nghiệm đã được mở và chạy thường trú thì người dùng quay trở lại lần lượt qua từng ứng dụng để xem trạng thái hoạt động của nó .
iPhone 8 Plus ban đầu đã chiếm vị trí dẫn đầu nhưng chỉ vài phút sau khi chạy đa nhiệm Galaxy Note 8 đã vượt trội hơn hẳn .
Galaxy Note 8 có tới 6GB RAM , nhiều gấp đôi so với iPhone 8 Plus , đã đóng vai trò quan trọng trong thử nghiệm này . Điều đó cho thấy những nhử nghiệm Benchmark không phải hoàn toàn là chính xác .