Xem phần mở rộng tên file trong Mac OS X

Trong chế độ ngầm định của hệ điều hành Mac OS X không hiển thị phần mở rộng của tên file , như hình dưới

 

 

\"hinh1\"

 

Cách nhanh nhất xác định phần mở rộng của một file nào đó bằng cách bấm phải chuột ( hoặc Control + bấm chuột cho những mouse có 1 nút bấm ) , chọn Get Info từ menu Options

 

\"hinh2\"

 

Bấm mở rộng trong phần Name & Extension:

 

\"hinh3\"

 

Nếu muôn xem phần mở rộng của tất cả các file , chọn Advanced trong Finder Preferences , đánh dấu tích vào Show all filename extensions  

 

\"hinh4\"