Truy cập từ xa vào PC Windows bằng iDevice thông qua Splashtop

Nếu bạn có thiết bị iDevice và muốn truy cập tới PC Windows từ thiết bị của mình .

Dưới đây là cách dùng Splashtop Remote để thực hiện công việc một cách dễ dàng .

Phiên bản Splashtop Remote miễn phí cho phép kết nối tới máy tính chỉ 5 phút một lần và bản nâng cấp có phí cho phép kết nối iPad , iPhone hoặc iPod Touch với máy tính qua mạng WiFi không  hạn chế thời gian . Nó cũng hỗ trợ kết nối bằng thiết bị Android .

Đầu tiên là tải và cài đặt Splashtop Remote cho PC . Nó cũng có phiên bản cho OS X trong giai đoạn Beta . Bạn có thể cài đặt nó trên mọi máy tính mà muốn truy cập từ xa tư iPad .

\"\"

 

Sau khi cài đặt hoàn tất Splashtop Remote sẽ chạy và bạn được nhắc đưa Password hai lần và bấm nút Save

\"\"

 

Sau khi đưa vào Password , bạn sẽ có thể nối tới PC của mình bằng iPad

\"\"

 

Biểu tượng Splashtop Remote sẽ xuất hiện trên thanh TaskBar

\"\"

 

Tiếp theo cần tải Splashtop client cho iPad hoặc qua iTunes App Store hoặc trực tiếp từ thiết bị của bạn

\"\"

 

Sau khi cài đặt , đập nhẹ vào biểu tượng của Splashtop để chạy

\"\"

 

Bạn sẽ thấy danh sách máy tính của bạn trên mạng mà có phần mềm Splashtop . Chỉ cần bấm chọn tới một trong những máy muốn truy cập

\"\"

 

Khi đăng nhập bạn sẽ cần vào Password , sau đó sẽ xuất hiện màn hình hướng dẫn cách điều khiển máy tính từ xa

\"\"

 

Bấm nút Continue bên dưới bạn sẽ bắt đầu điều khiển PC Windows từ iPad một cách dễ dàng .

\"\"

 

Nó cung cấp bàn phím QWERTY để đưa dữ liệu vào tài liệu , lướt Web …

\"\"

 

\"\"