Truy cập tới File Manager tích hợp trong Android 6.0

Vài năm trước , Android dùng một ứng dụng để quản lí file lưu trữ trên thiết bị .

Tuy nhiên không rõ vì lí do gì mà nó đã sớm biến mất vì thế người dùng  phải dùng những chương trình quản lí file có sẵn trên Google Play .

Với Android 6.0 Marshmallow , quản lí file lại tích hợp bên trong nhưng truy cập tới nó có đôi chút khó khăn .

Bấm Settings , cuộn xuống dưới chọn Storage & USB . Cuộn phía dưới cùng của mục Internal Storage bạn sẽ thấy lựa chọn “Explorer” , bấm vào đó để truy cập tới quản lí file

 

\"\"

 

“Explorer” có những tính năng cơ bản như truy cập dễ dàng tới những thư mục , tính năng tìm kiếm , có thể xem những thư mục và những file ở dạng lưới hoặc kiểu danh sách . Bạn có thể sắp xếp theo tên , kích thước và ngày thay đổi

 

\"\"

 

Để xóa , chia xẻ hoặc di chuyển file hoặc thư mục , bạn chỉ cần bấm giữ để lựa chọn . Những lựa chọn chia xẻ và xóa sẽ xuất hiện trên thanh hoạt động .