Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng vào đồng hồ Apple Watch

Đơn đặt hàng đồng hồ thông minh Apple Watch đang được lấp đầy và nó làm việc kết hợp với iPhone và không phải là sản phẩm độc lập . Làm thế nào để cài đặt được những ứng dụng vào Apple Watch ?

 

Mở ứng dụng Apple Watch trên điện thoại iPhone của bạn . Bạn không thấy ứng dụng này trên điện thoại của mình ư ? Chỉ có iPhone dùng hệ điều hành iOS 8.2 trở lên mới có ứng dụng App Watch và không có trong phiên bản iOS thấp hơn .

Mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone bạn sẽ thấy đoạn video quảng cáo hoặc lựa chọn để kết nối tới đồng hồ thông minh Apple Watch . Bạn sẽ thấy tab Apple Store . Hãy nhớ bạn đã kết nối Apple Watch với iPhone của bạn trước và sau đó bấm nút “Get”  cạnh ứng dụng để tải nó về

 

\"\"

 

Việc tải về sẽ bị lâu nhưng bạn đừng lo lắng bỏi vì nó phải thực hiện trên cả iPhone và đồng hồ của bạn . Những ứng dụng này sẽ thêm biểu tượng tới iPhone và Apple Watch sau khi cài đặt xong .

 

 \"\"