Sao lưu dữ liệu iPhone tới iCloud hoặc ổ cứng

Tính năng sao lưu tích hợp trong iCloud sẽ sao chép lại mọi dữ liệu ứng dụng và cá nhân trên điện thoại iPhone của bạn như các hình ảnh , tài liệu , những thiết lập , số địa chỉ … khi bạn kết nối tới mạng Internet qua Wi-Fi .

 

Sao lưu iCloud không  sao chép lại những ứng dụng , thay vào đó nó lưu thành một bản ghi những gì bạn đã mua trên App Store , iTunes Store và iBook Store , và tự động tải lại mọi thứ bạn đã mua miễn sao những mục đó vẫn còn tồn tại .

Để thực hiện sao lưu dữ liệu thông qua iCloud , bấm Settings trên iPhone > iCloud > Backup

 

\"\"

 

\"\"

 

Khi được hỏi bạn cần khẳng định muốn bật iCloud Backup , sau đó vào mật khẩu iCloud nếu được hỏi về nó .

Từ màn hình thiết lập của iCloud , bạn có thể lựa chọn những mục muốn sao lưu tới iCloud như hình ảnh , tài liệu , dữ liệu và mật khẩu . Bạn có thể thay đổi thiết lập iCloud cho những ứng dụng như : Mail , Contact , Calendar , Reminders , Safari , Note , News và Wallet .

Bấm lựa chọn ở Photos cho phép bạn điều khiển nhiều hơn những gì muốn đồng bộ tới iCloud .

 

\"\"

 

Nếu muốn sao chép những hình ảnh , video và dữ liệu khác trên máy tính , bạn cắm điện thoại vào máy tính , mở iTunes nếu như nó không tự động mở .

Tìm tới mục iPhone trong iTunes ( từ bản iTunes 12 trở đi bạn bấm vào biểu tượng iPhone xuất hiện trên thành Toolbar .

Bấm nút Back Up Now .

 

\"\"