Gửi tin nhắn từ máy tính với điện thoại Android

Đang ngồi trên PC và nhận được một tin nhắn từ điện thoại , bạn phải lây điện thoại , mở khóa , đọc tin nhắn trên màn hình nhỏ sau đó gửi lại tin nhắn từ điện thoại của mình . Tại sao bạn lại không dùng PC để làm việc như vậy .

 

Nếu đang dùng PC , bạn có thể có những lợi thế khi sử dụng bàn phím để gửi và nhận tin nhắn văn bản . Những tiện ích dưới đây đi kèm theo điện thoại Android .

MightyText

MightyText cung cấp ứng dụng Android để có thể cài đặt nó trên điện thoại của bạn . Sau đó liên kết ứng dụng bằng tài khoản Google điện thoại của bạn , bạn có thể đăng nhập MightyText từ bất kì trình duyệt  nào cùng tài khoản Google . Cũng có Extension của Chrome để nhắc cho bạn là có tin nhắn mới .

Trang web MightyText cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn bằng trình duyệt  web . Việc bạn cần là cài ứng dụng này trên điện thoại của bạn sau đó dùng trình duyệt  để gửi và nhận tin nhắn .

 

\"\"

 

AirDroid

Cài đặt ứng dụng AirDrop vào thiết bị Android và nó sẽ có những tính năng như máy chủ web cục bộ . Bạn có thể truy cập AirDroid trong trình duyệt  nếu như cùng chung mạng như điện thoại .

AirDrop cung cấp nhiều cách khác nhau để tương tác với thiết bị của bạn như quản lí những chương trình cài đặt , gửi và nhận tin nhắn , chụp màn hình , sao chép các file giữa PC và điện thoại .

Chạy Android trên điện thoại , vào AirDroid từ trình duyệt trên máy tính cùng hệ thống  mạng với điện thoại  , đăng nhập bằng tài khoản Google là ban có thể điều khiển điện thoại của mình trên máy tính .

 

\"\"