Dùng thiết bị Android điều khiển từ xa PC Windows

Để điều khiển từ xa một PC Windows thông qua một thiết bị Android đòi hỏi người dùng phải mua một phần mềm Splashtop Desktop HD có giá 8.99$ .

Splashtop Desktop HD được tải từ Google Play hoặc bạn tìm kiếm từ Play Store với từ khóa Splashtop HD ngay trên thiết bị Android của bạn .Ngay sau khi hoàn thành việc cài đặt , bạn hãy mở chương trình này .

Trên PC Windows bạn tải về Splashtop Streamer .

Phần mềm Splashtop Streamer sẽ chạy trên PC Windows của bạn cho phép điện thoại / Tablet Android kết nối tới nó . Chạy file cài đặt ngay sau khi việc tải về hoàn tất .

Trong quá trình cài đặt bạn được yêu cầu đưa Security Code , mã này có ít nhất 8 kí tự có ít nhất một số và một chữ cái .

 

\"\"

 

Ngay sau khi việc cài đặt hoàn tất , chương trình sẽ chạy , chọn tab NETWORK trong cửa sổ của Streamer .

Để kết nối tới PC Windows của bạn bên ngoài mạng gia đình , Splashtop dùng Google để cho phép PC và thiết bị Android của bạn để “xác định” với nhau .

Hãy vào thông tin tài khoản Gmail và bấm Sign in

 

\"\"

 

Để bảo đảm đã đăng nhập tới tài khoản Google , bạn chú ý tới thông tin cạnh nút Sign out

 

\"\"

 

Quay trở lại thiết bị Android và mở Splashtop HD và chạy nó sau khi bấm nút Go

 

\"\"

 

\"\"

 

Bạn hãy gõ mã Security Code đã được khai báo trong PC Windows lúc trước , rồi bấm Continue

 

\"\"

 

Rồi tiếp tục bạn làm theo hướng dẫn cho tới khi xuất hiện cửa sổ màn hình kết nối của Splashtop HD

 

\"\"

 

Bấm chọn Options , là biểu tượng góc trên cùng của Splashtop HD , sau đó chọn Settings

 

\"\"

 

Chọn Internet discovery

 

\"\"

 

Gõ tên chính xác thông tin đăng nhập của tài khoản Gmail bạn đã gõ trước đó trong PC Windows , rồi bấm Sign in

 

\"\"

 

Nếu PC Windows không  xuất hiện trên màn hình kết nối của Splashtop HD ngay lập tức , bạn có thể bấm nút Refresh

 

\"\"

 

Và bây giờ bạn sẽ thấy PC xuất hiện trong thiết bị Android và bấm chọn vào đó

 

\"\"

 

Bạn sẽ được nhắc đưa mã an ninh Security Code , làm việc này sau đó bấm OK, rồi chờ kết nối

 

\"\"

 

\"\"

 

Hãy xem kỹ màn hình chỉ dẫn cách dùng để điều khiển PC Windows từ xa qua Android . Bạn có thể đánh dấu tích chọn Show hints every time , rồi bấm Continue

 

\"\"

 

Sau đó bạn sẽ thấy màn hình Windows trên thiết bị Android và bạn có thể điều khiển đầy đủ máy tính Windows

 

\"\"