Dùng Google ARC Welder để chạy ứng dụng Android trong Chrome

Chúng tôi đã đề cập trước kia việc Google phát hành ứng dụng ARC Welder Chrome để cho phép người dùng chạy những ứng dụng Android trong hệ điều hành Chrome OS hoặc dùng trình duyệt  Chrome .

 ARC ( App Runtime for Chrome ) đang trong giai đoạn Beta do đó có thể khi chạy bạn sẽ gặp lỗi . Nó cũng không đơn giản như cài đặt các ứng dụng từ Google Play Store . Bạn phải cần file ứng dụng Android theo định dạng APK hoặc đã được lưu trữ trong file ZIP .

Đầu tiên bạn phải mở trình duyệt  Chrome và tìm ARC Welder trong Chrome Web Store . Bấm nút “Install” để bắt đầu thực hiện việc cài đặt ARC trong Chrome .

 

\"\"

 

Bấm nút “Add” để cài ARC Welder .

 

\"\"

 

Ngay sau khi ứng dụng ARC Welder đã được thêm , bạn sẽ phải tìm một số file APK để chạy thử nếu muốn . Có nhiều chỗ để bạn có thể tải những file APK .

Ngay sau khi tìm thấy , mở Chrome > Chrome Apps , chọn ARC Welder

 

\"\"

 

Khi chạy lần đầu tiên , bạn sẽ cần lựa chọn thư mục để APK có thể được ghi . Bấm “Choose” sau đó chọn những vị trí có sẵn hoặc vị trí mới nếu muốn .

Tiếp theo đây là lần bạn tải APK đầu tiên , bấm chọn “Add your APK” để bắt đầu

 

\"\"

 

Chỉ tới thư mục ở đó bạn đã lưu file APK  và chọn nó . Bạn sẽ cần một số sự lựa chọn , nếu không muốn phức tạp hóa vấn đề thì có thể để nó ở trạng thái ngầm định sẵn rồi bấm “Launch App

 

\"\"