Duet Display dùng iPad như là màn hình PC Windows

Nếu bạn có iPad cũ đã được tự động cập nhật lên hệ điều hành iOS 8 có thể biến máy tính bảng của mình cho mục đích hoàn toàn mới .

 

Duet Display là ứng dụng cho phép dùng mọi iPad như là màn hình cho mọi PC Windows hoặc máy xách tay , tất cả chỉ bằng một vài bước cấu hình .

Bạn chỉ cần mất vài giây để thiết lập iPad dùng như là màn hình hiển thị của PC Windows . Đầu tiên bạn cần cài ứng dụng máy chủ trên máy tính chính đang chạy Windows và sau đó cài đặt chương trình lên iPad để kết nối tới máy chủ .

Với cách này iPad có thể được dùng như là một màn hình thứ hai hoặc bạn có thể cấu hình Dual-Monitor . Duet Display có giá 15$ nếu mua nó từ App Store trong ngày hôm nay ( giảm giá 40% trong một khoảng thời gian nhất định ) .

Chỉ có phiên bản Windows 7 trở lên tới Windows 10 mới hỗ trợ tính năng này .

iPad phải dùng hệ điều hành từ iOS 7 trở lên . Tuy nhiên iPad 3 hoặc cũ hơn sẽ bị chậm nếu như nâng cấp lên iOS 8 do đó bạn hãy cân nhắc xem có nhất thiết phải thiết lập iPad của mình thành màn hình thứ hai hay không .

Duet Display hứa hẹn sẽ chạy mượt mà trên mọi iPad nhưng những báo cáo mới đây cho thấy iPad 1 bị giật vì thế sẽ phải phụ thuộc vào phiên bản máy tính bảng và cấu hình PC .