Dark Mode trong Yosemite là gì và làm thế nào để bật nó

Với những hệ thống  máy Mac dùng hệ điều hành OS X 10.10 Yosemite nếu như bạn đang làm việc trong điều kiện ánh sáng môi trường thấp , để hiển thị được những nội dung rõ ràng hơn hệ điều hành này có chế độ Dark Mode .

 

Dark Mode đảo ngược màu sắc . Font chữ Helvetica thành màu Trắng thay vì màu Đen và những lớp trong suốt trắng thay thế bằng những lớp trong suốt đen .

Để kích hoạt Dark Mode bạn mở System Preferences > General

 

 

Trong lựa chọn Appearance , đánh dấu tích vào mục Use dark menu bar and dock.

 

 

Text trong thanh menu sẽ chuyển từ màu Den thành màu Trắng và hình ảnh nền đi từ lớp trong suốt trắng sáng thành lớp gần trong suốt .

 

 

Người dùng  có thể thiết lập thêm để kết hợp với Dark Mode .

Vào System Preference > General , chọn Graphics từ menu Drop-down bên cạnh Appearance nếu như màu sắc của Yosemite quá chói .

Người dùng có thể giảm độ trong suốt bằng cách trong System Preference > Accessibility , đánh dấu tích vào Reduce Transparency . Việc này sẽ gỡ bỏ lớp trong suốt trên thanh menu và những chỗ khác .