Đổi tên những biểu tượng màn hình Home trong Android

Khi cài đặt một ứng dụng trên thiết bị Android , shortcut cho ứng dụng được tạo ra với tên ngầm định và đặt trên màn hình Home .

Hệ thống  Android không cho phép bạn thay đổi tên của shortcut , tuy nhiên lại có ứng dụng để làm việc đó .

Trên Google Play Store có ứng dụng miễn phí có tên “QuickShortcutMaker” , bạn tìm trên Play Store rồi cài đặt vào máy .

 

\"\"

 

Ngay sau khi cài đặt , bạn mở nó và cuộc xuống dưới sẽ thấy danh sách để tìm tên ứng dụng bạn muốn đổi tên của shortcut . Bấm vào tên ứng dụng này thì thông tin về shortcut ứng dụng sẽ hiển thị bên tay phải . Bấm vào “Tap to change label” nếu như bạn muốn đổi tên

 

\"\"

 

Đặt tên bạn muốn rồi bấm OK

 

\"\"

 

Để tạo shortcut mới với tên đã được thay đổi , bấm “Create” phía dưới cùng của màn hình

 

\"\"