Biên soạn tài liệu Microsoft Office trên iPad

Office Web Apps bây giờ đã hỗ trợ Touch cho Safari trên iOS và Internet Explorer trên Windows 8 .

Điều đó có nghĩa là bạn có thể biên soạn những tài liệu Microsoft Office từ iPad mà không  cần phải chờ Microsoft phát hành bộ Office trên iOS . Bây giờ bạn đã có thể làm việc với những tài liệu của mình trên iPad hoặc máy tính bảng Windows 8 .

Trên iPad bạn truy cập tới Windows Live SkyDrive và mở nhưng tài liệu Office . Bạn phải mở nó trong Safari , nếu chưa sẵn sàng hãy bấm vào Join the Web Apps Preview.

 

\"\"

 

Tài liệu của bạn được mở ra ở chế độ Read Only . Để bắt đầu biên soạn , bấm EDIT IN BROWSER

 

\"\"

 

Và bạn có thể bắt đầu soạn thảo tài liệu của mình

 

\"\"

 

Office Web Apps không phải là phiên bản desktop truyền thống , nhưng cũng có một số tính năng cơ bản

 

\"\"

 

Bạn có thể làm việc trên Word, Excel, PowerPoint và OneNote qua Web Apps

 

\"\"

 

Office Web Apps cho phép bạn cộng tác trên tài liệu của mình , như với Google Docs .

Office Web Apps làm việc được với máy tính bảng Windows 8 . Bấm EDIT DOCUMENT > Edit in Word

 

\"\"

 

\"\"

 

Bạn có thể làm việc với Office 2013 và lưu chế độ ngầm định trên SkyDrive .

 

\"\"\"\"