Windows 10 Fall Creator Update đã có mặt với nhiều cải tiến nhỏ

Bắt đầu từ ngày hôm nay Microsoft đưa ra bản Fall Creator Update cho những PC Windows 10 trên toàn thế giới

 
Bắt đầu từ ngày hôm nay Microsoft đưa ra bản Fall Creator Update cho những PC Windows 10 trên toàn thế giới . Thông thường việc phát hành sẽ theo từng kế hoạch , đầu tiên là những máy tính mới hơn nhận được bản cập nhật tự động đầu tiên , hoặc nếu như bạn thực hiện theo cách thủ công và PC được cho là hợp lệ . nó sẽ tải về và cài đặt bản Windows 10 số hiệu Ver 1709 .
Fall Creator Update làm mới lại những tính năng và thêm sửa lỗi và vá các lỗ hổng an ninh . Menu Start có sự thay đổi nhỏ cho phép nhóm các ứng dụng lại thành những thư mục bằng cách gắp và thả lên các ứng dụng khác , tương tự cách bạn đã làm trên các điện thoại thông minh .
Trong lựa chọn Personalization bạn có thể thay đổi màu của giao diện và Windows sẽ nhớ những Theme trước đã dùng để có thề dễ dàng dùng lại trở lại .
Fall Creator Update có những gợi ý trong Fluent Design để làm cho giao diện Windows và các ứng dụng có thể hợp nhất ; cải tiến những màn hình có DPI cao .
OneDrive cũng được cải tiến với những file theo yêu cầu . Người dùng có thể lựa chọn các thư mục hoặc các file cần thiết tải về máy tính để không chiếm quá nhiều dung lượng lưu trữ cục bộ không cần thiết .
Windows Movie Maker được thay thế bằng ứng dụng Story Remix .
Microsoft Edge và Cortana cũng có thêm một vài tính năng mới và sửa đổi .