Windows 10 sẽ cho phép bạn truy cập được tới những file của Linux

Windows 10 sẽ tiếp tục hỗ trợ Linux trong bản cập nhật April 2019 , phiên bản 1903
Windows 10 sẽ tiếp tục hỗ trợ Linux trong bản cập nhật April 2019 , phiên bản 1903 , và Microsoft cho biết một số chi tiết về sự thay đổi này trên Blog của mình .
Một trong những sự thay đổi quan trọng là thêm hỗ trợ những file Linux để có thể truy cập trực tiếp từ File Explorer , là công cụ quản lí file ngầm định của Windows 10 . Lựa chọn này đã có trong bản Windows 10 Build 18836 , đó là bản Build thử nghiệmcủa Windows 10 April 2020 nhưng Microsoft cho biết tính năng này sẽ có trong bản Build 1903 .
Microsoft giải thích chỉ cần gõ Explorer.exe trong WSL thì mệnh lệnh này sẽ mở File Explorer với những file Linux đã có sẵn trong ổ đĩa riêng biệt .