Bản cập nhật Windows 10 mới nhất khiến cho game và chuột có vấn đề

Bản cập nhật Windows 10 mới nhất là KB4482887
Bản cập nhật Windows 10 mới nhất là KB4482887 được cho là có nhiều sự cải tiến nâng cao chất lượng trải nghiệm như mở rộng khả năng hỗ trợ những thiết bị , nâng cao hiệu suất làm việc với Spectre nhưng một số người dùng cho biết nó đã làm ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của một số trò chơi và chuột .
Microsoft đã biết vấn đề này và cho biết trong một số card màn hình và ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của chuột trong những trò chơi như Destiny 2 . Tuy nhiên ảnh hưởng này chỉ trong một số trò chơi nhất định chứ không phải mang tính chất toàn cầu . Theo những người trên Reddit , những trò chơi cũ như Call of Duty 4 và Call of Duty : Modern Warfare 2 cũng bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật mới trên .
Theo Microsoft , bản cập nhật trên không ảnh hưởng tới những ai không chơi game và họ đang sửa chữa lỗi trên để đưa ra bản sửa lỗi mới nhất và cũng khuyên người dùng tạm thời gỡ bỏ bản cập nhật KB4482887 .