Windows 10 đang chạy trên 270 triệu thiết bị

Tại Hội nghị những nhà phát triển BUILD 2016 , Microsoft thông báo Windows 10 đang chạy trên 270 triệu thiết bị , và là hệ điều hành phát triển nhanh nhất .

 

Số liệu Microsoft công bố mới nhất hồi tháng Một lúc đó Windows 10 đang chạy trên 200 triệu thiết bị và sau đó 3 tháng đã có thêm 70 triệu thiết bị nữa đang dùng hệ điều hành này .

Microsoft không cung cấp chi tiết làm thế nào để họ biết có bao nhiêu thiết bị này thuộc sở hữu của người dùng thông thường và bao nhiêu người dùng trong doanh nghiệp . Tuy nhiên với người dùng  thông thường có thể thống kê được vì hầu hết đều nâng cấp miễn phí Windows 10 qua máy chủ Microsoft .

Microsoft còn tiết lộ có khoảng 5 tỉ lượt truy cập tới Windows Store kể từ khi họ phát hành Windows 10 . Đó là con số ấn tượng để những nhà phát triển tạo ra các ứng dụng cho hệ điều hành mới . Microsoft cũng làm việc tích cực để đưa tới nhiều ứng dụng vào Windows Store .