Microsoft thừa nhận lỗi khi bắt người dùng Windows 7 nâng cấp lên Windows 10

Hôm trước một số người dùng đang sử dụng Windows 7 trên PC của mình đã bị bắt buộc phải nâng cấp lên Windows 10 .

Windows Update đã không có bất kì lựa chọn nào khác đó là khởi động lại máy tính của người dùng và sau đó cài nâng cấp Windows 10 .

Mặc dù không rõ cái gì đã xảy ra với việc nâng cấp lên Windows 10 nhưng trong một tuyên bố mới đây Microsoft khẳng định đó chỉ là nhầm lẫn . Vì phần lựa chọn nâng cấp lên Windows 10 đã bị đánh dấu tích trong chế độ ngầm định điều đó có nghĩa là nó sẽ tự động tải và sau đó cài Windows 10 lên máy đang sử dụng Windows 7.

Microsoft thừa nhận đó chỉ là “tai nạn” ngẫu nhiên xảy ra và họ đã gỡ bỏ cấu hình này để bảo đảm người dùng  có thể lựa chọn có muốn cài Windows 10 hay không .