Microsoft muốn loại bỏ Windows Media Player ?

Windows Media Player đã bị gỡ khỏi bản Windows 10 Fall Creators Update
Windows Media Player đã bị gỡ khỏi bản Windows 10 Fall Creators Update. Microsoft đã không  thực sự cần giữ ứng dụng này vì có nhiều ứng dụng khác thay thế như VLC và ứng dụng Films & TV trong bản thân Windows 10 .
Windows Media Player bị gỡ bỏ sau khi cài đặt bản cập nhật KB4046355 trên những máy đang dùng bản Windows 10 Version 1709 --  bản Fall Creators Update. Tuy nhiên nếu muốn có thể cài đặt qua Add a Feature . Mở Settings > Apps > Apps & Features , và bấm vào Manage . Chọn “Add a feature” và cuộn xuống để tìm tới Windows Media Player rồi bấm vào Install .
Microsoft không khẳng định về việc loại bỏ Windows Media Player khỏi bản Fall Creators Update .