Microsoft : Quá nhiều người dùng Windows 7 không có phần mềm chống Virus

Mặc dù các phiên bản Windows mới đều cải thiện về chế độ bảo vệ và thậm chí còn có cả những công cụ bảo vệ đi kèm
Mặc dù các phiên bản Windows mới đều cải thiện về chế độ bảo vệ và thậm chí còn có cả những công cụ bảo vệ đi kèm nhưng số lượng những cuộc tấn công và lây nhiễm vào các máy tính Windows ngày càng tăng .
Theo dữ liệu mà Microsoft công bố thì có quá nhiều người những phiên bản Windows cũ “đang chơi với lửa” do không sử dụng phần mềm chống Virus trên máy tính của họ .
Trong trường hợp Windows Vista và Windows 7 là nhiều nhất với hơn 50% máy tính không bảo vệ .
Với Windows 8.1 và Windows 8 thì hầu hết giải pháp bảo vệ đều bị tắt ngay cả khi Windows Defender đã được cài sẵn nếu như không có phần mềm bảo vệ của nhà sản xuất thứ ba .